close
تبلیغات در اینترنت
سامانه پیامک رایگان اس ام اس مقالات علمی
loading...

نورالــــــثقلیـن

مقالات علمی

کلیپ های پندآموز
">روزه تابستان">داخل تنور شو!">آخوندهای جهنمی!اهل سنت! ولادت حضرت مهدی
معرفی کتاب صحیح بخاری
مناظره امام رضا ع با ادیان

                                                                                                              سایر کلیپ ها
سامانه نجاح سامانه موسسه

تشابه ادیان توحیدی

ابوالفضل حیدری بازدید : 38 پنجشنبه 06 خرداد 1395 زمان : 19:53 نظرات ()

تشابه ادیان توحیدی تحرف کتاب مقدس و تحریف قرآن

استاد حسین نقوی

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره قم

مناسبات شیعه و معتزله در قرن چهارم هجری

ابوالفضل حیدری بازدید : 23 شنبه 26 دي 1394 زمان : 20:37 نظرات ()

 

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

ضرغام گرجی پور؛ محمدعلی چلونگر؛ علیرضا ابطحی

نویسندگان
ضرغام گرجی پور  ؛ محمدعلی چلونگر ؛ علیرضا ابطحی
1دانشجوی دکتری گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان
3استادیار گروه تاریخ واحد نجف‌آباد دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
چکیده
از نیمۀ دوم قرن اول هجری به بعد، فرق و مذاهب مختلف کلامی شروع به رشد کردند. یکی از این جریان‌های فکری معتزله بود که تا اواسط قرن سوم هجری روابط چندان مطلوبی با شیعه نداشت؛ بنابراین تا این برهه از زمان بسیاری از رهبران دو گروه ردیه‌های فراوانی بر آثار هم‌دیگر می‌نوشتند که هدف آن‌ها از این عمل، دفاع از اصول اعتقادی مکتب خود بود که در بسیاری از موارد با تعصب و چشم‌پوشی از حقیقت نیز همراه ‌می‌شد. اما از نیمۀ دوم قرن سوم هجری خصوصاً با روی کار آمدن حکومت شیعی آل‌بویه این جریان فکری به گونه‌ای دیگر طی طریق کرد و روابط فکری معتزله با شیعه بسیار به هم نزدیک شد به‌طوری که بسیاری از شیعیان از استادان معتزلی علم فراوانی کسب کردند و بعضی از معتزلیان مثل راوندی و ابوعیسی وراق به شیعه گرویدند و اصطلاح متشیعۀ معتزله در این عصر، اصطلاحی رایج که به معتزلیانی که به شیعه گرایش پیدا کرده بودند، اطلاق می‌‌‌شد. همچنین بسیاری از بزرگان معتزله با رهبران فکری شیعه مثل شیخ مفید، خاندان نوبختی و... تعاملات‌ مختلفی برقرار کردند که این تعاملات‌ هرگز به خشونت نگرایید و هر دو گروه ، نظریات هم را با تسامح و تساهل ‌می‌شنیدند. در نگاه کلی، در قرن چهارم هجری معتزله و شیعه خصوصاً شیعۀ زیدیه تأثیر متقابلی بر یکدیگر برجا گذاشتند.
کلیدواژگان
آل‌بویه؛ شیعه؛ صاحب‌بن عباد؛ قاضی عبدالجبار؛ قرن چهارم هجری و معتزله
مراجع

]1 [ ابن ابی‌الحدید، عزالدین ابوحامدبن محمد (1378 ه.ق). شرح نهج‌البلاغه. تحقیق: محمد ابوالفضل، مصر، دارالاحیاء الکتب العربیه.

]2[ ابن اثیر، عزالدین علی، (1407 ه.ق). الکامل فی التاریخ. الطبعة السادسة، لبنان، بیروت، دارالکتب العلمیه.

]3[  ابن تغری بردی، جمال‌الدین ابوالمحاسن، ( 1383 ه.ق). النجوم الزاهره فی ملوک مصر و قاهره. مصر، وزارة الثقافة و الارشاد.

]4 [ ابن جوزی، ابوالفرج، (1412 ه.ق). المنتظم. بیروت، دارالکتب العلمیه.

]5[ ابن عباد، صاحب، (1374 ه.ق). رسالة فی الهدایة و الضلالة. تحقیق: حسین علی محفوظ و محمد موقر، تهران، انجمن فرهنگی مهر.

]6[ ابن عتبه، (؟). عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب. قم، منشورات رضی.

]7[ ابن مرتضی، احمدبن یحیی، (؟). طبقات المعتزله. بیروت. منشورات دارالمکتبة  الحیاء.

]8[  ابن مرتضی، احمدبن یحیی، ( 1988 م).  المنیة و الامل. تحقیق: محمدجواد مشکور، بیروت، دارالفکر.

]9[ ابن ندیم، (1391 ه.ق). الفهرست فی اخبار العلماء المنصفین من القدماء و المحدثین و اسماء کتبهم. تهران، مروی.

]10[ اقبال، عباس، (1345 ه.ش). خاندان نوبختی. تهران، کتابخانه طهوری.

]11[ بغدادی، ابومنصور عبدالقاهر، (1948 م). الفرق بین الفرق. قاهره، نشر الثقافه الاسلامیه.

]12[ جارالله، زهدی حسن، (1366 ه.ق). المعتزله. مصر، مطبعة القاهره.

]13[جعفریان، رسول، ( 1372 ه.ش). مناسبات فرهنگی معتزله و شیعه. تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.

]14[ خطیب بغدادی، (؟). تاریخ بغداد. مصر، قاهره، دارالفکر.

]15[ زرکلی، خیرالدین، (1989 م). الاعلام. بیروت، دارالعلم للملایین.

]16[ سیدمرتضی، (1410 ه.ق). الشافی. قم. بی‌نا.

]17[ الشریف الرضی، (؟). دیوان شریف‌الرضی. تحقیق: محمد حلو ، بیروت، بی‌نا.

]18[ شهرستانی، ابوالفتح محمدبن عبدالکریم، (1368 ه.ق). الملل و النحل. قاهره، مطبعة حجازی.

]19[ شیخ مفید، محمدبن نعمان، (؟). اوائل‌المقالات. قم، مکتبة الداوری.

]20[ شیخ مفید، محمدبن نعمان (؟). فصول‌المختاره. قم، مکتبة الداوری.

]21[ صبحی، احمدمحمود، (1405 ه.ق). فی علم‌الکلام. بیروت، دارالنهضة العربیة.

]22[ صفدی، صلاح الدین، (1411 ه.ق). الوافی بالوفیات. بیروت، دارالکتب العلمیه.

]23[ طبری، محمدبن حریر،(1403 ه.ق). تاریخ الامم و الملوک، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات.

]24[ عسقلانی، ابن حجر (1416 ه.ق) لسان المیزان، بیروت ، داراحیاء التراث العربی.

]25 [مادلونگ، ویلفرد، (1375 ه.ش). مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های میانه. تحقیق: جواد قاسمی، مشهد، آستان قدس رضوی.

]26 [ مسعودی، ابوالحسن علی‌بن حسین، (؟). مروج‌الذهب و معادن الجوهر. بیروت، دارالفکر.

]27 [ مسعودی، ابوالحسن علی‌بن حسین، ( 1357 ه.ق). التنبیه و الاشراف. مصر، بی‌نا.

]28 [ مقدسی، ابوعبیدالله محمدبن احمد، ( 1362 ه.ش). احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم. ترجمه: علینقی منزوی، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان.

]29 [ مکدر موت، مارتین، ( 1376 ه.ش). اندیشه‌های کلامی شیخ مفید. ترجمه: احمد آرام، تهران، عارف و مشهد، آستان قدس رضوی.

]30 [ نجاشی، ابوالعباس، ( 1407  ه.ق). الرجال. قم، بی‌نا.

]31 [ همدانی، قاضی عبدالجبار، ( 1965 م). شرح اصول خمسه. قاهره، مکتبه و هبه.

بررسی مواجهۀ بین کلیساهای پروتستان آلمان و رژیم نازی

ابوالفضل حیدری بازدید : 3 شنبه 26 دي 1394 زمان : 20:30 نظرات ()

 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

جعفر فلاحی

استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه سمنان
چکیده
ظهور حزب نازی، به‌قدرت رسیدن و جنگ­افروزی آن‌ها، تنگنایی دشوار برای مردم اروپا و آلمان به‌وجود آورد. کلیساهای آلمان در این دوره با آزمونی دشوار روبه‌رو شدند. کارنامۀ کلیساهای پروتستان آلمان در این دوره جالب توجه است. ظرفیت­ها و کمبودهای الهیاتی کلیساها در این بحبوحه آشکار شد. در کلیسای پروتستان جنبش‌های مسیحیان ژرمن و کلیسای معترف ظهور کردند، که به‌ترتیب به حمایت و مخالفت با رژیم نازی پرداختند. تبعیت از حکومت و مخالفت با یهودیان پیش­زمینه­ای در الهیات لوتر داشت که در این دوره آسیب­های خود را نشان داد. بعضی از متألهان و شبانان کوشیدند ضعف­های الهیاتی را برطرف کنند؛ الهیات کارل بارت و دیتریش بونهوفر و بیانیۀ بارمِن از این جهت حایز اهمیت هستند. این تلاش­های الهیاتی در پی اصلاح برخی موانع الهیاتی یا سوءبرداشت­ها از مسیحیت در راه مبارزه با حاکمان ستمگر بودند. کوتاهی در قبال کشتار یهودیان، ضعفی آشکار در کارنامۀ کلیسا بود. ظهور رژیم نازی در آلمان پیامدها و درس­های آموخته­ای را برای کلیسای آلمان برجای نهاد. نزاع ایمان و هراس در سطوح جمعی و فردی آشکار بود. تکیه بر کتاب مقدس در این دوران خود سنتی را برجای نهاد که تا مدت‌ها بعد مورد استفادۀ کلیسا قرار گرفت.
کلیدواژگان
الهیات پروتستان؛ بیانیۀ بارمن؛ دیتریش بونهوفر؛ کارل بارت؛ کلیساهای پروتستان آلمان؛ کلیسای معترف؛ مسیحیت و حزب نازی و یهودستیزی در آلمان نازی
مراجع

[1] ابرمان، هیکو (1385). لوتر مردی میان خدا و شیطان، ترجمۀ فریدالدین رادمهر، تهران، چشمه.

[2]پاسمور، کوین (1390). فاشیسم، ترجمۀ علی معظمی، تهران، ماهی.

[3] فولادوند، عزت­الله (1377). خرد در سیاست، تهران، طرح­نو.

[4] گرگور، نیل (1389). چگونه هیتلر بخوانیم، ترجمۀ رحمان بوذری، تهران، پرسش.

[5] گلاور، جاناتان (1392). انسانیت: تاریخ اخلاقی قرن بیستم، ترجمۀ افشین خاکباز، تهران، آگه.

[6] لین، تونی (1384). تاریخ تفکر مسیحی، ترجمۀ روبرت آسریان، تهران، فرزان روز.

[7] مک­گراث، آلیستر (1387). مقدمه­ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی، ترجمۀ بهروز حدادی، قم، ادیان و مذاهب.

[8] وایس، جان (1389). سنت فاشیسم، ترجمۀ عبدالحمید طباطبایی یزدی، تهران: هرمس.

[9] Barth, Karl (1960).Community, State and Church, New York, Doubleday.
[10] Begbie, Jeremy (1985). “The Confessing Church and the Nazis: A Struggle for TheologicalTruth”, Anvil, vol. 2, no. 2, 1985, pp. 117-130.
[11] Bethge, Eberhard (1975).Bonhoeffer: Exile and Martyr, London, Collins.
[12] Bonhoeffer, Dietrich (1978).Ethics, London, SCM.
[13] Bonhoeffer, Dietrich (1959) The Cost of Discipleship, London, SCM.
[14] Busch, Eberhard (1976).Karl Barth, London, SCM.
[15] Conway, J. S. (1968).The Nazi Persecution of the Churches 1933-45, Toronto, Basic Books.
[16] Gerlach, Wolfgang (2000).And the Witnesses Were Silent: The Confessing Church and the Persecution of the Jews, Nebraska, University of Nebraska Press.
[17] Praamsma, L. (1981).The Church in the Twentieth Century, St Catherines.
[18] Peet, Garnet (1988).“The Protestant Church in Nazi Germany”, the Clarion, Vol. 37, No. 22-24, oct. 28,; on http://spindleworks.com/library/peet/german.htm
[19] Rasmussen, Larry (1972).Dietrich Bonhoeffer: Reality and Resistance, Nashville, Abingdon Press.
[20] Robertson, E. H. (1962).Christians against Hitler, London, SCM Press.
[21] Todt, Heinz Eduard (2007). Authentic Faith: Bonhoeffer's Theological Ethics in Context, Michigan, Wm. B. Eerdmans.
[22] Willmer, Haddon (2004).“Karl Barth”, The Blackwell Companion to Political Theology, eds.: Peter Scott and William T. Cavanaugh, Blackwell, pp. 123-135.

 

درباره ما
Profile Pic
این سایت جهت ترویج و گسترش معارف امامت و مهدوی ایجاد گردیده است. همچنین در این وبلاگ مطالب علمی را در قالب مقاله و کتاب درج می کنیم تا مورد استفاده قرار گیرد. ان شاالله ابوالفضل حیدری نویسنده و پژوهشگر حوزه معارف اسلامی ( تاریخ ، ادیان ، مهدویت ، فقه و حقوق) سطح 4 حوزه علمیه قم دانشجوی ارشد فقه و حقوق www.aboalfazl.h@gmail.com
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  نظرسنجی
  نظزتان درباره این سایت چیست؟
  صفحات جداگانه
  پیوندها
  قالَ الاِمامُ الْباقِرُ(عليه السلام): عالِمٌ يُنتَفَعُ بِعِلمِهِ اَفضَلُ مِن سَبعينَ اَلف عابِد؛
  دانشمندي كه از علمش سود برند،از هفتاد هزار عابد بهتر است.(بحارالانوار،ج75)

  آمار سایت
 • کل مطالب : 93
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 5
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 5
 • بازدید امروز : 22
 • باردید دیروز : 16
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 6
 • بازدید هفته : 50
 • بازدید ماه : 456
 • بازدید سال : 456
 • بازدید کلی : 17,434
 • کدهای اختصاصی
  قرآن آنلاین
  دانلود کلیپ طنز سیاسی دکتر سلام
  فرق مسئولین ما با اصحاب امام صادق ع

  راشل کوری_گروه فاطمة الزهرا
  ">